intruder

79 tekstów – auto­rem jest in­tru­der.

(pok)racznie

A kiedy odmówię posłuszeństwa
za­pytam po­now­nie,
równo­leg­le z prze­ciw­stawną myślą
zap­rzeczając so­bie.
Osiągnięty konsensus?

Egzys­tuj poczwaro.
Nie ważne ile masz głów,
ile wy­myśleń prze­ciw sobie,
ile strat i zdrad,
ile ciebie w tobie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 marca 2015, 15:29

Two­je oczy są ta­kie zagubione,
jak­by mały chłopiec krocząc przez pus­tko­wie
zgu­bił drogę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 grudnia 2014, 22:38

09.11

Roz­grza­ne ser­ce
W ko­loni świateł
Na­wet gdy marzną ręce
Przy blas­ku dru­giego boga
Łzy już Twym od­dechem otarte.

Na ław­ce umarłych
Niekończący stru­mień porozumienia,
Żywa nić op­la­ta roz­trzęsione dusze,
Mglis­ty spokój koi.

Bezpieczni. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 listopada 2014, 17:16

Jes­teś dla mnie już tyl­ko jak sta­ry kwas. Nie wyżresz mi skóry ale ciągle pie­czesz, gdy wy­leje na siebie krop­le Two­jego wspomnienia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 października 2014, 21:23

Autobus

Przyszłam i on był. Dochodził wol­no wraz ze mną. Zgrab­nie weszłam w niego, a on mnie pochłonął. By­liśmy jed­nym ciałem, w drodze ku wspólne­mu ce­lu. (…) Zgod­nie podążając w jed­nym kierun­ku, fi­niszo­waliśmy z jękiem i po­pis­ki­waniem. A gdy wszys­tko, po­za miaro­wym od­dechem ucichło - odeszłam, a on zniknął w mro­ku, w poszu­kiwa­niu ko­goś in­ne­go, by znów kiedyś zatańczyć. 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 12 września 2014, 22:53

Bo­li mnie niet­rwałość i ulot­ny za­pach uczuć. Bo­li mnie to, że żad­ne
"na zaw­sze" i "nig­dy" nie trwa ty­le, ile przyrzeka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 kwietnia 2014, 23:41

Nie oce­niaj psa który gry­zie. Skąd wiesz, ile ra­zy dos­tał po łbie kijem? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2014, 20:02

18,10

od środ­ka usycham
a ser­ce syp­kie wiatr rozwiewa
tęsknię 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 października 2013, 17:49

30,09

Duszę się znowu.
Wyp­lu­wam po­wiet­rze wszystkie,
Choć łaknąć, właśnie je­go powinnam
Bo lus­tro wciąż wyk­rzy­kuje niemo,
Abym oczy wys­ku­bała szkaradne
Na­wet Nikt nie chce na mnie już dzi­siaj patrzeć.
Nie winię. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 września 2013, 19:25

09,09

Marzę
By w miarę upływu zdarzeń
Ra­zem z łzami
Bez­kres­ny­mi wód spadami
Za­nikała cząstka
Gdzie więcej Ciebie niż mnie
Gdzie ser­ce in­ne­go wiel­bi pana

Proszę odejdz,
Bo stąpam po ziemi niczyjej. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 września 2013, 15:32

intruder

Szamanka zeszła z gór i pokochała świerszcza - wszyscy pukali się w czoło, mówili, że świat zwariował, a Szamanka sama była świerszczem - była, kim chciała...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

intruder

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 marca 2015, 15:29intruder do­dał no­wy tek­st (pok)racznie

3 grudnia 2014, 22:38intruder do­dał no­wy tek­st Twoje oczy są ta­kie [...]

11 listopada 2014, 21:56Okterka sko­men­to­wał tek­st 09.11

10 listopada 2014, 17:32krysta sko­men­to­wał tek­st 09.11

10 listopada 2014, 17:16intruder do­dał no­wy tek­st 09.11

5 października 2014, 21:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Autobus

5 października 2014, 21:51wdech sko­men­to­wał tek­st Jesteś dla mnie już [...]

5 października 2014, 21:46onejka sko­men­to­wał tek­st Autobus

5 października 2014, 21:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Autobus